H.C. Zondag 25

Zondag 25 van de Heidelbergse Catechismus


Deze zondag hoort bij hoofdstuk 3: Van de Sacramenten.
Er zijn 4 vragen en antwoorden in zondag 25: vraag 65 t/m vraag 68.


Product vergelijk (0)


De sacramenten 7 schetsen - Ds. G. Visee

De sacramenten 7 schetsen - Ds. G. Visee

Visee, G.

De sacramenten - 7 schetsen over de ger. geloofsleer naar de H.C. en de N.G.B. | Ds. G. ViseeD..

€ 0,00

De sacramenten - Dr. G. Oorthuys

De sacramenten - Dr. G. Oorthuys

Oorthuys, Dr. G

De sacramenten van dr. G. OorthuysDe sacramenten : toelichting op de Zondagen XXIII tot XXXIII van d..

€ 0,00

Echt geloven - Ds. J. van Amstel

Echt geloven - Ds. J. van Amstel

Amstel, Ds. J. van

Echt geloven van Ds. J. van Amstel Wat houdt het waar zaligmakend geloof in? Hoe kom je aan een w..

€ 3,95 € 9,95

Zondag 25 - A. Verheij

Zondag 25 - A. Verheij

Verheij, Abraham

Zondag 25 - A. VerheijIn Geestelijke PelgrimsInhoudsopgave1. JAKOBS WORSTELING . &nbs..

€ 0,00

De werking en versterking van het geloof - Ds. J. C. Weststrate

De werking en versterking van het geloof - Ds. J. C. Weststrate

Weststrate, Ds. J.C.

De werking en versterking van het geloof door de Heilige geest door woord en sacrament van ds. J. C...

€ 0,00

Van de sacramenten

Van de sacramenten

Boer, Ds. G.

Van de sacramenten - Ds. G. BoerPreek over zondag 25:66-68 uit Het hart naar boven van Ds. G. BoerAl..

€ 0,00

De inhoud van de Heilige Doop - Ds. A. Hofman

De inhoud van de Heilige Doop - Ds. A. Hofman

Hofman, Ds. A.

De inhoud van de Heilige Doop van ds. A. HofmanDe enige troost Bundel Catechismus preken van verschi..

€ 0,00

Weergeven 1 t/m 7 van in totaal 7

Vraag 65: Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof?
Antw: Van den Heiligen Geest , die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging des Heiligen Evangelies, en het sterkt door het gebruik van de Sacramenten.


Vraag 66: Wat zijn Sacramenten?
Antw: De Sacramenten zijn heilige zichtbare waar tekenen en zegelen, van God ingezet, opdat Hij ons door het gebruik daarvan de belofte des Evangelies des te beter te verstaan geve en verzegele; namelijk, dat Hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus, aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt.


Vraag 67: Zijn dan beide, het Woord en de Sacramenten, daarhenen gericht, of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis, als op den enigen grond onzer zaligheid ?
Antw: Ja zij toch; want de Heilige Geest leert ons in het Evangelie, en verzekert ons door de Sacramenten, dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is.


Vraag 68: Hoeveel Sacramenten heeft CHRISTUS in het nieuwe Verbond of Testament ingezet?
Antw: Twee, namelijk den Heiligen Doop en het Heilige Avondmaal.

Zondag 25
(Wijze: Psalm 77)

Vers 1
Uit mijzelf kan 'k niet geloven. (Vraag 65.)
Het Is een geschenk van boven.
Gods Geest werkte dat in mij
Door Zijn Woord, zo rijk en vrij.
Blijde boodschap, ons geschonken.
Heeft mij in het oor geklonken
Als muziek uit 't verre land,
Door een Goddelijke hand,

Vers 2
Wilde Gij ’t in ’t harte prenten,
Door het tweetal sacramenten.
Hebt Gij wat Gij hebt gewerkt
In mijn binnenst' ook gesterkt,
't Was een zegel en een teken; (Vraag 66.)
Helder is het mij gebleken;
’k Heb het beter nu verstaan
Al wat Christus heeft gedaan,

Vers 3
Uw beloften gaan meer spreken
Bij het zichtbaar, heilig teken:
Christus is voor ons geslacht
Heeft het alles toch volbracht.
Nu wil God mijn schuld vergeven
En mij schenken ’t eeuwig leven,
En Hij zwijgt in liefde stil
In gena, om Christus' wil.

Vers 4
O, hoe zal ik U aanbidden! (Vraag 67.)
Uwe kruisdood staat in ‘t midden;
Dat is Slechts de vaste grond
In het teken van 't verbond.
Daarop wijst mij 't zichtbaar teken.
Laat het tot mijn ziel toch spreken
Bij de doop en ’t avondmaal, (Vraag 68.)
Bij de beker en de schaal.