Gebed

Gebed


Het gebed / Bidden


Onze Vader, die in de hemelen zijt;


Product vergelijk (0)


Geheimen van de binnenkamer - Ds. L. Gebraad

Geheimen van de binnenkamer - Ds. L. Gebraad

Gebraad, Ds. L., Zwartbol, Ds. Th.L.

Geheimen van de binnenkamer van Ds. L. GebraadOverdenkingen over het Onze VaderDs. L. Gebraad kende ..

€ 9,50 € 14,90

Bidden is ademhalen - Ds. A.L.Th. de Bruijne

Bidden is ademhalen - Ds. A.L.Th. de Bruijne

Bruijne, Ds. A.L.Th. de

Bidden is ademhalen | Ds. A.L.Th. de BruijneTer gelegenheid van zijn afscheid van de gemeente in Rot..

€ 0,00

Bidden leren - Pieter Veerman

Bidden leren - Pieter Veerman

Veerman, Pieter

Bidden leren van Pieter VeermanVergelijkend onderzoek naar het eigen karakter van het gebedsonderwij..

€ 29,90

Het gebed

Het gebed

Berkelbach van der Sprenkel, Dr. S.F.H.J.

Het gebed Toelichting op de Zondagen XLV-LIIAuteur: Dr. S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel..

€ 0,00

Het Gebed van Christus - Dr. C.A. Tukker

Het Gebed van Christus - Dr. C.A. Tukker

Tukker, Dr. C.A.

Het Gebed van Christus van Dr. C.A. Tukker In dit boek zijn acht catechismuspreken over het Onze ..

€ 4,95 € 9,95

Leer ons bidden - Ds. A.T. Huijser

Leer ons bidden - Ds. A.T. Huijser

Huijser, Ds. A.T.

Leer ons bidden van ds. A.T. HuijserDe Tien Geboden uitgelegd aan jongerenDrie jaar lang verkeerden ..

€ 15,90

Zondag 45 - Dr. C.A. Tukker

Zondag 45 - Dr. C.A. Tukker

Tukker, Dr. C.A.

Zondag 45 van dr. C.A. Tukker Preek over zondag 45 in: Het gebed van Christus door Dr. C.A. Tukke..

€ 0,00

Zondag 46 - Dr. C.A. Tukker

Zondag 46 - Dr. C.A. Tukker

Tukker, Dr. C.A.

Zondag 46 van dr. C.A. Tukker Preek over zondag 46 in: Het gebed van Christus door Dr. C.A. Tukke..

€ 0,00

Zondag 47 - Dr. C.A. Tukker

Zondag 47 - Dr. C.A. Tukker

Tukker, Dr. C.A.

Zondag 47 van dr. C.A. Tukker Preek over zondag 47 in: Het gebed van Christus door Dr. C.A. Tukke..

€ 0,00

Zondag 48 - Dr. C.A. Tukker

Zondag 48 - Dr. C.A. Tukker

Tukker, Dr. C.A.

Zondag 48 van dr. C.A. Tukker Preek over zondag 48 in: Het gebed van Christus door Dr. C.A. Tukke..

€ 0,00

Zondag 49 - Dr. C.A. Tukker

Zondag 49 - Dr. C.A. Tukker

Tukker, Dr. C.A.

Zondag 49 van dr. C.A. Tukker Preek over zondag 49 in: Het gebed van Christus door Dr. C.A. Tukke..

€ 0,00

Zondag 50 - Dr. C.A. Tukker

Zondag 50 - Dr. C.A. Tukker

Tukker, Dr. C.A.

Zondag 50 van dr. C.A. Tukker Preek over zondag 50 in: Het gebed van Christus door Dr. C.A. ..

€ 0,00

Weergeven 1 t/m 12 van in totaal 14

Onze Vader


Onze Vader, die in de hemelen zijt;

1. Uw naam worde geheiligd.
2. Uw koninkrijk kome.
3. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
4. Geef ons heden ons dagelijks brood.
5. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
6. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen


Gebed des Heeren


Vers 1
O allerhoogste Majesteit,
Die in het rijk der heerlijkheid
De heem'len hebt tot Uwen troon,
Wij roepen U, in Uwen Zoon,
Die voor ons heeft genoeg gedaan,
Als onzen Vader need'rig aan.

Vers 2
Geheiligd word' Uw naam; ai, geef,
Dat elk, waar hij op aarde leev',
Dien Vadernaam erkennen moog',
Uw deugden roeme hemelhoog;
Dat elk, als kind, aan U gelijk',
En in zijn doen Uw beelt'nis blijk'.

Vers 3
Uw koninkrijk koom' toch, o HEER!
Ai, werp den troon des satans neer;
Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word' eens alom gehoord,
En d' aarde met Uw vrees vervuld,
Totdat G' Uw rijk volmaken zult.

Vers 4
Uw wil geschied', Uw wil alleen,
Als in den hemel, hier beneên;
Uw wil is altoos wijs en goed;
't Is majesteit, al wat Gij doet;
Dat ieder stil daarin berust',
En Uw bevelen doe met lust.

Vers 5
Geef heden ons ons daag'lijks brood;
Betoon Uw trouwe zorg in nood;
Gij weet, wat elk op aard' behoev';
Dat ons dan geen gebrek bedroev';
Dat nooit Uw zegen van ons wijk',
Die maakt alleen ons blij en rijk.

Vers 6
Vergeef ons onze schulden, HEER;
Wij schonden al te snood Uw eer;
De boosheid kleeft ons altijd aan;
Wie onzer zou voor U bestaan,
Had Jezus niet voor ons geleên?
Wij schelden kwijt, die ons misdeên.

Vers 7
Leid ons in geen verzoeking ooit;
Verberg voor ons Uw aanzicht nooit;
Gij weet het, onze kracht is klein;
De driften veel, en 't hart onrein,
Wat wordt er van ons in dien staat,
O Vader, zo Gij ons verlaat?

Vers 8
Verlos ons uit des bozen macht;
Bescherm, en sterk ons door Uw kracht:
Wij zijn toch zwak, zijn sterkt' is groot;
Dus zijn w' elk ogenblik in nood;
Hier komt nog vlees en wereld bij;
Ai, sterk ons dan, en maak ons vrij.

Vers 9
Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER,
Uw is de kracht, Uw is al d' eer.
U, die ons helpen wilt en kunt,
Die, in Uw Zoon, verhoring gunt,
Die door Uw Geest ons troost en leidt,
U zij de lof in eeuwigheid.

Vers 10
Ja, Amen, trouwe Vader, ja;
Wij maken staat op Uw genâ.
Ons hart, o God, die alles ziet,
Veroordeelt ons in 't naad'ren niet;
Het zegt, daar G' op ons bidden let,
Gelovig Amen op 't gebed.