Harten-Tip, dr. A. van

dr. A. van Harten-Tip


dr. A. van Harten-Tip is doctor in de Theologie en gepromoveerd op de Dordtse kerkorde van 1619


Product vergelijk (0)


De Dordtse Kerkorde 1619 - Dr. A. van Harten-Tip

De Dordtse Kerkorde 1619 - Dr. A. van Harten-Tip

De Dordtse Kerkorde 1619 van dr. A. van Harten-TipOntwikkeling, context en theologieIn De Dordtse Ke..

€ 32,50

Weergeven 1 t/m 1 van in totaal 1

dr. A. van Harten-Tip

Curriculum vitae Adriana Tip werd geboren in 1958 te Emmen.

Zij behaalde het gymnasium-β diploma aan het Christelijke Streeklyceum te Ede, waarna zij theologie studeerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Daar was zij student-assistent kerkgeschiedenis 20ste eeuw, oecumenica en kerkrecht.

In 1980 slaagde zij voor het kerkelijk examen van de Nederlands Hervormde Kerk. Naast de kerkelijke opleiding was zij begonnen met de doctoraal opleiding (oude stijl), met als hoofdvak kerkgeschiedenis 20ste eeuw en als bijvakken Oude Testament en de Pedagogische Psychologische Leergang. In 1981 behaalde zij haar onderwijsbevoegdheid.

Omdat het Samen op Weg proces meer tijd nam dan bij de aanvang van haar studie werd verwacht legde zij in 1981 een colloquim af aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen, waarna zij werd toegelaten tot de kerkelijke examens en beroepbaar werd gesteld in deze kerken. Van 1982 tot 1987 was zij predikant van de Gereformeerde Kerk van De WilpSiegerswoude.

In die tijd trouwde zij met Arie Jan van Harten. Zij ontvingen van de HERE vijf kinderen, en in later jaren aangetrouwde kinderen en drie kleinkinderen. Aangezien zij het moederschap niet met het werk in de (grote) gemeente kon combineren werd zij predikant op Art.19 KO. Zo behield zij haar radicaal en was zij in de gelegenheid om de HEERE en Zijn Kerk ambtelijk te blijven dienen voor zover dat in haar vermogen lag. In 2010 rondde zij alsnog haar doctoraalopleiding, maar nu in nieuwe stijl, af aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn.

Tot haar verrassing en vreugde ontving zij na ruim 25 jaar ‘emeritaat’ in 2014 een beroep van de kleine voortgezette Gereformeerde Kerk van Assen e.o. ‘Oase’. Deze gemeente dient zij tot op heden.